Yeni cam filmi yasası nasıl sorunlar çıkartabilir?

Yaklaşık 6 ay önce kararı alınan ancak yürürlüğe girmeyen oto cam filmi konusundaki yasa sonunda yürürlüğe girdi ve Resmi Gazete’de de ilan edilerek yasallaştı. Bu doğrultuda birçok kişinin bize göre mağduriyet yaşadığı konu çözülmüş oldu gibi görünüyor. Ancak yine de bu uygulamanın bazı önemli kuralları bulunuyor. Yasanın tüm maddeleri analizini yaptığımız maddelerin altındaki görsellerde yer alıyor ancak bunu basite indirgeyip dikkatimiz çekenleri analiz etmek istiyoruz;Not: 21.10.2017 tarihi itibariyle bahsi geçen mevzuat yürürlüğe girmeden iptal edilmiştir. Yani cam filmi serbestliği daha uygulanmadan sistem eskiye dönmüştür. 

– Hem ürünün hem de cam filmi montajı yapan firmanın onay belgeli olması gerekiyor. Bu durum onaylı bir cam filmi satın alsanız dahi, kendi başınıza uygulama yapamayacağınız anlamına geliyor diye düşünüyoruz. Kısacası cam filmi uygulamalarında da aynen LPG uygulamalarındaki gibi bir onay ve uygunluk belgesi olacak.
– Yasadan önceki tarihlerde cam filmine sahip araçların da kontrole girmesi ve belge alması gerekliliğini belirtilmiyor ancak Ek XV 1.12 maddesi bu konuda zorlayıcı olabilir. Her ne kadar maddelerde geriye dönük olarak bir kontrol ve belge alma şartına değinilmemiş olsa da, bize göre hali hazırda herkesin belge alması istenecek.  Ancak burada onay işlemleri için ne kadar bir harç talep edileceği belirtilmiyor. Mevcut cam filminin kontrolleri ise anladığımız kadarıyla ancak onaylı kuruluşlar tarafından yapılabilecek. Ayrıca onaylı kuruluş da takip ve tespit için belli bir ücret talep edecektir. Açıkçası bu durum cam filmi kullanan birçok kişi açısından oldukça can sıkıcı ve mevcut cam filminin yeni yapılmadığını kanıtlayabilecek bir delillerinin de olacağını sanmıyoruz. Belki yetkili servislerde yapılan uygulamalar sonucu alınan faturalar gösterilerek “Yasa çıkmadan önce yaptırdım” denilebilir ancak bu savunmanın da trafik görevlileri ve araç muayene istasyonu yetkililerince dikkate alınmayabileceğini düşünüyoruz.
– Ön camlarda en az %70 ve arka camlarda da en az %20 oranında ışık geçirgenliğine sahip cam filmi kullanılabilir. Bu durumda ön ve arkada ağırlıklı olarak %20-%50 arasında ışık geçirgenliğine sahip cam filmi kullanan araç sahiplerinin değişiklik yapması gerektiğini ortaya koyuyor. Yani “Yasa çıktı, kurtulduk” diye bir durum söz konusu değil. Bu ve yukarıdaki maddeler açık bir şekilde gösteriyor ki, yasanın da çıkması nedeniyle artık özellikle araç muayene istasyonlarında hafif kusurlu sayılan cam filmleri için uygunluk belgesi talep edilecek ve  bu da, yeni veya eski tüm araç sahiplerinden istenecek. Bu belgeyi almak ne kadarlık bir masrafa ve eziyete neden olabilir şimdilik bilmiyoruz ancak önümüzdeki günlerde işler biraz karışacak gibi görünüyor. Diğer önemli noktalar ise görselden sonra devam ediyor. 
– Aracın ön camına cam filmi yapılamaz. (Yan camlar değil, sadece büyük ön cam)
– Dış ışık yansıtma oranı %15’in üstünde olan cam filmleri kullanılamaz. Bu bir nevi ayna özelliği olan cam filmlerini işaret ediyor gibi görünüyor. 
– PVC malzemeli cam filmi kullanılamaz. 
– En az %98 UV korumalı olmalıdır.
– Sadece cam içlerine film uygulaması yapılabilir.
Cam filmi yasası
Cam filmi uygulama yasası maddeleri
Facebook Comments