2019 MTV artış (Motorlu Taşıtlar Vergisi) oranı belli oldu

Her yılın sonunda enflasyonla artışına paralel bir şekilde tespit edilen bir sonraki yılın Motorlu Taşıtlar Vergisi – MTV artış oranı 2019 yılı için belirlendi. Bu doğrultuda 2019 MTV artış oranı yüzde 15,9 oldu.

Bu konu da ilginizi çekebilir; 2018 MTV’nin otomobil değerine oranı ne kadardı?

Diğer taraftan yeniden değerleme olarak adlandırılan bu artış oranının, 2019 için aslında yüzde 23,73 olarak tespit edildiği belirtmekte fayda var. İndirim yetkisinin kullanıldığı ve bu oranın düşük tutulduğu açıklandı. Kısacası yüzde 23,73 olarak uygulanması gereken 2019 MTV artış oranı yüzde 15,9 olarak uygulandı. Bu durumda, yeniden değerleme oranı dikkate alındığı zaman zam oranının 2/3 kadarı uygulanmış.

2019 MTV artış konusunda, 31 Aralık 2018 tarihli ilgili Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi’nde;

30.11.2018 tarihli ve 30611 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan 503 sıra no’lu Vergi Usul Kanunu Genel Tebliği ile edinilen yeniden değerlendirme oranı, 18.2.1963 tarihli ve 197 sayılı Motorlu Taşıtlar Vergisi Kanununun 10 uncu maddesinin ikinci fıkrası hükmünün verildiği yetkiye dayanılarak, aynı kanunun 5’inci maddesinde yer alan (I) sayılı tarifi, 6 ncı maddesinde yer alan (II) ve (IV) sayılı tarifeler ve geçici 8 inci maddesinde yer alan (I/A) sayılı tarifesinde bulunan taşıtlar için 2019 yılında motorlu taşıtlar vergisi tutarlarına uygulanmak üzere %15.9 olarak yeniden belirlenmiştir” 

 

2019 mtv artış

Facebook Comments